Insändare: Ingen vilja att minska kommunal trafik

Insändare
PUBLICERAD:
Sandgärdesgatan. Under många år ett diskussionsämne när det gäller trafiken, trots åtgärder som avsmalning och väggupp.
Foto: THOMAS WALLIN
Undertecknad har gått in på Bengtsfors kommuns hemsida och lämnat synpunkter på den hårda trafik som förekommer på Sandgärdesgatan.

En stor del av trafiken på gatan är bilar från kommunens hemtjänst och även andra kommunala transporter.

Jag är inte nöjd med vad detta lett till för att avlasta gatorna i det bostadstäta området och återger här för enkelhetens skull huvuddragen av diskussionen på insändarplats nedan för att nå ut till fler:

Synpunkterna skickades först in den 12 mars 2021.

– Beskrivning: Trafiken på Sandgärdesgatan och Åsgatan skulle kunna minskas betydligt. Idag trafikeras gatorna av många ekipage från Kommunen och i synnerhet hemtjänsten då man har sin utgångspunkt från Björkåsen. Dessutom är det många transporter dagligen med andra fordon typ varutransporter, färdtjänst mm. Att kunna minska trafiken inom dessa bostadsområden är ett ganska enkelt grepp. Dessa transporter fram och tillbaka till Björkåsen kunde istället gå via 172:an och svänga in vid Ristippen och sedan till Björkåsen. Ingen omväg att tala om! Detta skulle innebära många fördelar för de boende längs nämnda gator där det bor flertalet barnfamiljer. Dessutom är ju miljöfrågan ett argument för att styra om denna trafik för anställda inom kommunens verksamhet. Något att ta upp och förverkliga snarast!

– Svar: Vi kommer att se över vilka möjligheter det finns att flytta trafik av kommunala fordon från Åsgatan och Sandgärdesgatan till länsväg 172.

Besvarad av Sara Larsson, Bengtsfors kommun, utredare

– I november 2021 hade inget hänt varför jag skickade in påminnelse till Kommunen via hemsidan/synpunkter. 22 november kom följande svar:

Hej Björn! Jag beklagar att svar har dröjt. Du har idag fått följande svar på din synpunkt: Tack för din synpunkt! Jag beklagar att svaret på din synpunkt har dröjt. De verksamheter som har körningar till och från Björkåsen har beräknat kostnader och tidsåtgång för förändrade rutter via ristippen. Bedömningen är att nuvarande rutter kommer att ligga kvar. Vi gör regelbundna bedömningar men just nu bedömer vi att körturerna inte kan förändras.

Synpunkter publiceras på hemsidan när de är besvarade. Det är den enda anledningen till att din synpunkt inte har publicerats på hemsidan förrän idag.

Sara Larsson, Bengtsfors kommun, utredare

– Jag bemöter detta luddiga svar med följande:

Vilket resonemang. Tidsåtgång, och kostnader!!! Det är ju helt nonsens. Att köra via ristippen kontra köra via Sandgärsgatan med flera farthinder är marginel. Vi pratar om max en minut. Jag skall kolla upp båda körvägarna! Inte en stavelse om miljön att köra längs en sträcka med tät bebyggelse och inte heller något om säkerheten för de boende.

Jag mäter upp sträckorna och kollar upp tiden då kommunen surrar om tidsåtgång.

Det visar sig att det hela handlar om knappt en minut, alltså en knapp minut genom att köra via ristippen.

Så här ser mitt inlägg till kommunen ut där Stig Bertilsson, Per Jonsson och Per Eriksson fått kopior:

Jag har nu kört sträckorna med bil. Från Karlsbergskorsen till Björkåsens parkering på framsidan är de lite över 2 km.

Från Karlsbergskorsen via Sandgärdesgatan är det lite drygt 1 km. Alltså en diff. på 1 km.

Jag har också mätt tiden, via ristippen 2 min och 52 sekunder.

Via Sandgärdesgatan 1 min och 59 sekunder.

På Sandgärdsgatan är det max 40 km/h hela sträckan samt två farthinder.

Vad kan den knappa minuten göra för hemtjänsten? Man kan också korta ner resan genom att köra Industrigatan.

– Här är det slutliga svaret från kommunen: Vi förstår att du har en annan uppfattning än oss gällande den här trafiken. Vi uppskattar att du hör av dig men att vi kommer tyvärr i nuläget inte utreda frågan ytterligare.

Sara Larsson, Bengtsfors kommun, utredare

– Min slutkommentar: Så fungerar det i en kommun där man inte ser medborgaren i centrum. Man prioriterar en knapp minut kontra miljön och säkerheten för boende och övriga trafikanter på hårt belastade Sandgärdsgatan. Vad kan man dra för slutsatser: Kontakta aldrig kommunen om förslag, förbättringar eller synpunkter.

Björn Martinsson

Så här jobbar Dalslänningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.