Hoppa till huvudinnehållet

Nya strandskyddsförslaget får både ris och ros i Dalsland

Publicerad:
Reporter Conny Hultgren
Conny Hultgren
conny.hultgren@dalslanningen.se
Det nya strandskyddsförslaget från regeringen och Centerpartiet får både ris och ros av röster i Dalsland.
Det nya strandskyddsförslaget från regeringen och Centerpartiet får både ris och ros av röster i Dalsland. Foto: Lena Richardson

Den nya uppgörelsen som de båda regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har träffat med Centerpartiet när det gäller strandskyddet och skogen får ett blandat mottagande i Dalsland.

Kommuner vill lätta på strandskydd: ”Vi måste få ta vara på de resurser vi har”

Martin Carling (C) är kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed. Han välkomnar förslaget, främst när det gäller förändringarna i strandskyddsreglerna.

Martin Carling (C) ser positivt på det nya strandskyddsförlaget.
Martin Carling (C) ser positivt på det nya strandskyddsförlaget. Foto: Helena Lindgren

Nu kommer det, menar han, att bli lättare att bygga vid små sjöar, vattendrag, anlagda dammar och våtmarker och i särskilda strandnära utvecklingsområden som kommunerna själva ska välja ut.

– Det här innebär att en maktförskjutning sker från länsstyrelserna till kommunerna. Det är ett bra första steg, och definitivt den största förändringen av strandskyddet sedan det inrättades 1975, säger Martin Carling.

På vilket sätt är det bra, menar du?

– Det handlar främst om två saker – dels att man tar bort strandskyddet från mindre sjöar och vattendrag, dels att man inför strandnära utvecklingsområden.

Vad innebär det?

– Det tidigare begreppet LIS-områden byts ut mot strandnära utvecklingsområden, och det kan låta som en lek med ord, men det är det inte. Det här ger kommunerna en större möjlighet att peka ut strandnära områden som kan vara lämpliga för byggnation.

– Det kommer att bli ett bra sätt för oss att skapa utveckling i landsbygdskommunerna. LIS-områdena var för kringskurna i sitt regelverk.

"Fortsatt tillgång"

Carling menar att allmänheten kommer att fortsätt ha tillgång till naturen.

– Länsstyrelsen kontrollerar så att inga övertramp görs av kommunerna. Men det här innebär att det kommer att bli betydligt enklare att möjliggöra bebyggelse i nära anslutning till våra tätorter.

Hur stor är efterfrågan att bygga strandnära i Dalsland?

– Glashusen är ett koncept som vi sett har hindrats av strandskyddsbestämmelser. Men det finns andra också. Vi vill kunna erbjuda attraktiva lägen för bostadsbyggen, och göra det enklare för att de som vill bygga nytt också ska kunna göra det, säger Martin Carling.

”Efterlängtad reform”

Positiv till det nya förslaget är även Tobias Bernhardsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Färgelanda.

Martin Carling (C) ser positivt på det nya strandskyddsförlaget.
Martin Carling (C) ser positivt på det nya strandskyddsförlaget. Foto: Helena Lindgren

– Det här är en efterlängtad reform. Det har behövts en förändring av strandskyddet för att kunna få till en landsbygdsutveckling i små sjöar och vattendrag. Jag är född optimist och min förhoppning är nu att vi kommer att få till en omprövning av områden med utökat strandskydd, säger han.

Tobias Bernhardsson menar att det finns "ett klart intresse" bland markägare att bygga i strandnära läge eller område med utsikt över en sjö.

– Sedan har vi förstås samtidigt ett intresse, från kommunernas sida, av att fortsätta skydda skyddad natur. Vi måste i Dalsland göra intresseavvägningen och kunna skydda värdefull natur.

– Men min bild är att det inte finns något hot mot natur och friluftsliv, allmänhetens tillgång till strand och skyddad natur kommer naturligtvis att finnas kvar. Vi talar inte om att bygga några nya samhällen här, utan om att tillåta viss strandnära byggnation. Länsstyrelsen kommer att fortsätta ha ett stort inflytande, så att allt sker på ett rättssäkert sätt. Men vi vet lokalt bättre än staten hur vi kan förena att skydda natur med var man ska kunna bygga strandnära. Jag tror att det här förslaget kommer Dalsland till gagn, säger Tobias Bernhardsson.

Bertilsson mer kritisk

Stig Bertilsson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors. I våras gjorde han ett gemensamt utspel tillsammans med kommunalrådskollegorna Carling och Bernhardsson här i Dalslänningen i strandskyddsfrågan och en skrivelse gjordes också till regeringen. Men när Bertilsson nu ser resultatet av förhandlingarna mellan regeringen och Centerpartiet är han betydligt mera kritisk än sina kommunalrådskollegor.

Stig Bertilsson (M) riktar kritik mot uppgörelsen mellan regeringen och Centerpartiet.
Stig Bertilsson (M) riktar kritik mot uppgörelsen mellan regeringen och Centerpartiet. Foto: Helena Lindgren

– Jag har ännu inte helt kunnat sätta mig in i detaljerna i uppgörelsen, men av det jag tagit del av undrar jag om de generella lättnader på landsbygden som Centerpartiet beskriver verkligen finns i realiteten. Kraven för att få häva strandskyddet är så pass omfattande att det knappast kommer att vara möjligt att genomföra i praktiken, säger han.

”För stelbent"

I det nya förslaget ska strandskyddet upphävas vid sjöar mindre än en hektar och vattendrag smalare än två meter, i stället införs något man kallar fri passage.

– Det verkar i grunden ha samma innehåll som strandskyddet, men har ett nytt namn. Vi moderater vill naturligtvis säkerställa allmän tillgång till våra stränder, men det generella strandskyddet är för stelbent och hämmar tillväxten på landsbygden. Inte minst gäller det här i Dalsland. Utan att på minsta vis äventyra den biologiska mångfalden eller allmänhetens tillgång till vatten och stränder så finns det gott om plats som skulle kunna användas för attraktiv byggnation och därmed inflyttning och tillväxt som vi behöver, säger Bertilsson.

Vill ej ha generellt strandskydd

Moderaterna vill gå betydligt längre.

– Vi är kritiska till uppgörelsen eftersom den totalt sett leder till stora försämringar för utveckling längs våra stränder. Vi vill avskaffa det generella strandskyddet, ta bort länsstyrelsens veto och i stället låta kommunerna ansvara för frågan. Varje kommun får då möjlighet att utpeka lokalt strandskydd där så är särskilt påkallat.

– Jag har också förstått att mitt parti tycker att detta är av yttersta vikt och vi avser därför återkomma med ett eget sådant förslag när frågan nu kommer behandlas i riksdagen. Då har Centern möjlighet att rösta antingen på ett förslag som går i linje med vad de egentligen själva tycker, eller på en miljöpartistisk kompromiss där de själva och landsbygden är de stora förlorarna, säger Stig Bertilsson.

Ett varningens finger

Hasse Sandqvist, före detta miljöchef i Bengtsfors kommun, skrev tidigare i år en artikel i tidskriften Natur på Dal på temat strandskydd. Han höjde där ett varningens finger för ett nytt lagförslag som rörde strandskyddet. När han nu tagit del av överenskommelsen mellan regeringen och Centerpartiet är han än mer oroad.

Hasse Sandqvist är oroad över vad som kommer att hända med allmänhetens tillgång till natur- och friluftsliv.
Hasse Sandqvist är oroad över vad som kommer att hända med allmänhetens tillgång till natur- och friluftsliv. Foto: Gunnel Zackariasson

– Det nya förslaget innebär en sammantagen försämring av strandskyddet. Jag tycker att det är uppseendeväckande att man från Centerns sida vill stärka äganderätten och markägarnas möjligheter att kunna sälja strandtomt samtidigt som det är väldigt få som äger mark och av dem är den ännu färre som äger strandtomt. Det känns väldigt konstigt, säger Hasse Sandqvist till Dalslänningen.

”Det blir ännu sämre”

Sandqvist menar att det finns möjligheter att luckra upp strandskyddsreglerna på vissa håll i landet, men inte i ett landskap som Dalsland.

Det nya förslaget underlättar inte för friluftslivet. Det blir en fortsatt försämring för allmänheten. /<em id="emphasis-39a4e0ac87186a30907bd4f76a77c5cb">Hasse Sandqvist</em>

– I Norrbotten är bebyggelsetrycket väldigt lågt med milsvida stränder utan bebyggelse. Där är det ju inga problem att tillåta byggnation. Men här i Dalsland är det en helt annan situation.

Hur tror du det blir med allmänhetens tillgång till natur- och friluftsliv?

– Den kommer att försämras ännu mer. Redan i dag är skogsbilvägar stängda av markägarna och hindrar allmänheten från att komma åt stränderna. Det går exempelvis inte att komma ut till Stora Le utom i söder och i norr. Det är samma sak vid Kornsjöarna och det finns många andra sjöar där det är likadant. Vägarna är stängda. Man borde ju i stället öka tillgängligheten.

– Det nya förslaget underlättar inte för friluftslivet. Det blir en fortsatt försämring för allmänheten. Egentligen borde man lägga en skatt på strandskyddsbebyggelse där intäkterna kunde betala en parkering för allmänheten så att man ändå kunde komma åt stränderna och öka tillgängligheten åtminstone under bär- och svampsäsong, säger Hasse Sandqvist.

”Ingen byggboom”

Han tror dock inte att det nya förslaget kommer att innebära någon byggboom på stränderna i Dalsland.

– De som kommer att anmäla intresse för att bygga är sådana som vill bygga fritidshus. Det kan bli en del utlänningar som är intresserade. Men jag tvivlar på att det här kommer att bidra till någon större inflyttning utöver att det kan bli ett ökat byggande av fritidshus.

– Sedan tycker jag också att det är fel att strandskyddsärendena ska bestämmas av kommunerna. Det här är ärenden som borde ligga på den Dalslandsgemensamma miljönämnden att bestämma, säger Hasse Sandqvist.

Nya strandskyddet

Regeringens proposition till riksdagen gällande strandskyddet innehåller:

– Det ska bli enklare att bygga strandnära i vissa landsbygder. Kommunerna får utökade möjligheter att utveckla och bygga strandnära.

– Upphävt strandskydd vid små sjöar och smala vattendrag. Gäller för sjöar mindre än en hektar och vattendrag smalare än två meter.

– Inget strandskydd vid anlagda sjöar och vattendrag.

– Strandskyddet föreslås skärpas och förtydligas i högexploaterade områden.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.

Källa: Regeringen

Förslaget om stärkt äganderätt i skogen

Regeringens proposition till riksdagen gällande stärkt äganderätt i skogen innehåller bland annat:

– Förslag om att markägare själva ska kunna ta initiativ till skydd av skog ”genom att arbetssätten vid formellt skydd utvecklas med frivillighet som grund”.

– Ökade möjligheter för skogs- och markägare att välja vilken typ av skydd som ska införas i området.

– Förslag om att färre avsteg ska göra från frivilligt skogsskydd.

– Regeringen föreslår nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB.

– De skogsägare som har skog i fjällnära områden föreslås få ersättningsmark för att kompensera för att de inte får avverka.

Källa: Regeringen

Artikeltaggar

Bostad och byggenDalslandDjur och naturHasse SandqvistMartin CarlingStig BertilssonStrandskyddTobias Bernhardsson

Så här jobbar Dalslänningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.