Hoppa till huvudinnehållet

Länsstyrelseoro för omlastningscentral: ”Vatten måste skyddas”

Publicerad:
Reporter Conny Hultgren
Conny Hultgren
conny.hultgren@dalslanningen.se
Här vid Nian intill Norgebanan ska omlastningscentralen byggas.
Här vid Nian intill Norgebanan ska omlastningscentralen byggas. Foto: Tommy Löfgren

Dagvattenfrågorna vid Ödskölts moar behöver utredas. Likaså stabilitetsfrågorna och hur grundvattenförekomsten skyddas.

Det menar länsstyrelsen i ett yttrande efter att detaljplanen gällande etableringen av en omlastningsterminal i Bäckefors har varit ute på samråd.

I en samlad bedömning skriver länsstyrelsen att det inte går att utesluta en risk för att miljökvalitetsnormerna för att områdets vatten påverkas negativt, både kemiskt och kvantitativ av den föreslagna detaljplanen. Länsstyrelsen bedömer också att frågor som berör hälsa och säkerhet behöver klarläggas.

Ett antal synpunkter

– Vi har en del synpunkter som vi nu lämnar vi in till Bengtsfors kommun. Kommunen, som har planmonopol, får ta ställning till dessa. Men det är ännu mycket tidigt i processen och kommunen har all möjlighet att utreda vidare. Det är mycket senare i processen som vi beslutar om att godkänna eller upphäva kommunens beslut. Nu tar kommunen in våra synpunkter och återkommer när det går ut på granskning, säger Nina Kiani Janson, chef för plan- och byggenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vilka saker skulle du säga är de viktigaste för kommunen att titta vidare på?

– Kommunen behöver utreda frågorna om dagvatten, stabilitetsfrågorna vid området och hur grundvattenförekomsten kan skyddas. Vi vill att kommunen ska bli tydligare med hur kommunen ska hantera dessa frågor. Länsstyrelsen vill se att en del frågor utreds vidare och regleras i detaljplanen, säger Nina Kiani Janson.

Länsstyrelsen skriver bland annat också att en fågelinventering bör genomföras där alla fågelarter uppmärksammas.

Planprocessen

Efter att samrådet nu avslutats följer komplettering och justering av planhandlingarna innan de sista stegen – granskning och utställning sker. Slutligen vinner detaljplanen laga kraft och kan genomföras, om den inte överklagas eller länsstyrelsen prövar beslutet.

Fotnot: Länsstyrelsen säkerställer statliga och allmänna intressen i planeringsprocessen medan kommunen har planmonopol.

Omlastningscentral

Det handlar om etableringen av en omlastningscentral för virke från lastbil till tåg, samt upplag för lagring av flis och aska i Södra Skogsägarnas regi. Med planförslaget skapas förutsättningar för byggnationen av fastigheten.

Artikeltaggar

BäckeforsLänsstyrelsenNina Kiani JansonNyheter

Så här jobbar Dalslänningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.