Insändarsvar: Vi delar lärarnas oro

Insändare
PUBLICERAD:
Lärare vid Valboskolan uttryckte i en tidigare insändare oro för situationen i Färgelanda och får svar i inlägget.
Foto: Helena Lindgren
Lärare från Valboskolan 7-9 känner oro över sin situation i en insändare publicerad i Dalslänningen den 21 maj 2021. Vi håller med. Vi kan förstå denna oro mitt under pågående pandemi liksom pågående läsår. Vi känner också en stor oro för det ekonomiska läget i Färgelanda kommun som inte har förbättrats under 2020. Tvärtom.

Utbildningsnämnden tillsattes 1 januari 2019 i syfte att arbeta med strategisk utveckling av kommunens skolor. Målsättningen har varit tydlig: Stärkt kvalité i ändamålsenliga lokaler ska uppnås. Vi är medvetna om att underhållsbehovet är stort i kommunens skol- och förskolelokaler. 80 miljoner kronor krävs de närmaste åren för att hålla byggnaderna i ett användbart skick. Likaså finns ett utpekat behov att stärka skolresultaten som sedan många år ligger alldeles för lågt, trots en viss förbättring vissa år. Nämndens arbete med att nå budget i balans har misslyckats de två första två åren när resultatet landat på -14,7 respektive -16,4 miljoner kronor. Efter två tuffa år kan konstateras att kontrollen över kostnaderna haltar och den haltar rejält. Därför pågår nu ett febrilt arbete i förvaltningen för att hitta felen i styrnings-, lednings och ekonomiprocesser.

Det ska dock tilläggas att kommunens grundskolor inte uppnått budgetföljdsamhet redan innan nämnden tillskapades, så problemet har funnits längre än så. Under flera år räddades de till stor del av extra statsstöd. Dessa pengar finns dock inte längre i systemet. Vi kan dock konstatera att skolans kostnader inte har anpassats i takt med de minskade intäkterna från staten. Tvärtom har kostnaderna i Färgelandas grundskolor accelererat på senare år. Låt oss lyfta några exempel som lär påverka varför pengarna inte räcker till i skolorna:

– Kostnad per elev skjuter i höjden! Färgelanda har under flera år legat högt sett till kostnad per elev. År 2018 var kostnaden 135 200 kr per elev, +20 000 kr jämfört med jämförbara kommuner samt övriga Västra Götaland. 2020 var kostnaden uppe på 145 700 kr per elev, vilket är +25 000 kr i samma jämförelse. 25 000 kr x 600 elever = 15 000 0000 kr.

– Antalet anställda inom sektor Barn & Utbildning har aldrig varit fler. År 2020 var 215 personer anställda i snitt per månad, att jämföra med 206 år 2019 och 199 år 2018. Elevantalet har varierat marginellt under samma period.

– Hög personaltäthet! 9,8 elever per lärare var siffran 2019, jämfört med 11,7 i jämförbara kommuner och 12,0 sett till snittet i riket.

– Färgelanda kommun ligger idag på plats 5 i riket över topplistan för lärarlöner, enligt Lärarförbundets egen undersökning. 9 av 10 kommuner på samma lista finns i Stockholms län.

Därtill ska nämnas att budgeten för utbildningsnämnden inte har sänkts utan är fortsatt på en nivå som är jämförbar med likande kommuner. Vi är dock liksom lärarna på Valbo 7-9 djupt oroade över situationen. Därför har vi uppdragit åt förvaltningen att genomlysa utbildningsnämndens ekonomi och göra en djupare analys över situationen inom kommunens skolverksamhet. Analysen kommer ligga till grund för beslut om budget för kommande år. Mot bakgrund av situationen har vi även tagit initiativ till samtal där alla partier inbjuds i syfte att söka breda överenskommelser kring verksamheternas framtid. Målet är även fortsättningsvis stärkt kvalité i ändamålsenliga lokaler. Alla kreativa förslag är välkomna för att vända skutan och skapa långsiktiga förutsättningar för skolorna. Gemensamma ansträngningar som vänder både kunskapsresultat och ekonomi.

Elisabeth Örn (C)

Ordförande Utbildningsnämnden

Birger Byström (L)

Ledamot Utbildningsnämnden

Tobias Bernhardsson (C)

Gruppledare Centerpartiet

Ingo Asplund (L)

Gruppledare Liberalerna

Så här jobbar Dalslänningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.