Hoppa till huvudinnehållet

EBO-lagen: Varför får inte Bengtsfors säga nej till fler flyktingar?

Publicerad:
Trycket mot EU:s yttre gräns ökar, och kan leda till nya prövningar för kommunerna, framhålls i inlägget. Bild från den Grekisk-Turkiska gränsen.
Trycket mot EU:s yttre gräns ökar, och kan leda till nya prövningar för kommunerna, framhålls i inlägget. Bild från den Grekisk-Turkiska gränsen. Foto: Emrah Gurel

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vad händer om det kommer en ny flyktingvåg till Sverige? Ett scenario det finns anledning att fundera över när trycket ökar och EU:s yttre gränser kanske sviktar i Sydeuropa.

Bengtsfors kommun är enligt en uppgift som jag senast såg i Dagens Samhälle, en av de kommuner i Sverige som tagit emot mest flyktingar/nyanlända sedan 2016. Vi hamnar på nionde plats på en lista för hela landet. Listan toppas av centerstyrda Högsby i Småland. Åtta ligger för övrigt Melleruds kommun.

Att vi tagit emot många har även Migrationsverket insett. De anvisar inte några vuxna till vår kommun under 2020. Ändå kan det fortsatt komma många nyanlända eftersom de kan söka sig hit på egen hand eller på grund av anhöriginvandring.

Det relativt stora antalet tidigare till Bengtsfors har vi i politiken inte varit överens om. Lokala moderata förslag om ”flyktingstopp” och ”flyktingpaus” avvisades av den tidigare majoriteten så som varande omöjliga.

Numera gäller EBO-lagen, lagen om eget boende för asylsökande. Den ger möjlighet för asylsökande att bosätta sig var de vill med bibehållen dagsersättning eller bidrag. I 32 ”särskilt utsatta” kommuner finns begränsningar från denna regel. Trots det stora antalet mottagna här och trots de kostnader som följt av det och den segregering som blir allt mera tydlig så har Bengtsfors inte beviljats undantag från EBO-lagen. Något som naturligtvis borde ske.

Ett annat och bättre alternativ är att EBO-lagen helt enkelt skrotas. Hela EBO-lagen gör ju att vi får en skev fördelning. Den nya lagen kom till för att bryta segregation i särskilt utsatta områden. Om de stora kommuner som nu företrädesvis omfattas av lagen tillämpar den så att hela kommunen undantas så lär ju trycket öka på andra kommuner. Ingen av de kommuner som omfattas av lagen är med på 10-i-topp listan från Dagens Samhälle över kommuner som tagit emot flest i relation till befolkning.

Flyktingmottagningen är en statlig angelägenhet och då vore det naturligt att staten ser till så att de flyktingar som kommer till Sverige fördelas på ett annat sätt än hittills. Det är inte rimligt att ett relativt litet antal små kommuner bär en börda som rimligen borde fördelas över hela landet. Statsminister Stefan Löfvéns så tydligt uttalade besked under hösten 2015 om att så skulle ske har det inte blivit något av.

Staten har dessutom i praktiken vältrat över stora kostnader på flyktingmottagande kommuner. Nu måste staten svara upp enligt den finansieringsprincip som innebär att när staten vältrar över uppgifter så ska den ändå stå för kostnaderna.

I Bengtsfors kommun vill vi inte ha mera av parallellsamhällen och otillräckliga resurser för att slussa in de nyanlända till egenförsörjning och integrering i samhället. I bygder där utflyttning sker kan annars de nyanlända bli en tillgång. Men då måste det tills vidare bli stopp på tillförseln, lokalsamhället klarar inte på ett acceptabelt sätt en ännu större uppgift. Det gäller både ifråga om ekonomi och samhällsutveckling i stort.

Stig Bertilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Artikeltaggar

BengtsforsDebattFlyktingarInsändareMigrationMigrationsverketStefan LöfvenStig BertilssonSverige