Tankar inför helgen: Alltid med

Familj
PUBLICERAD:
– Han är hos mig, Han går före, Han är bakom, Han bor i mig, Han är under, Han finns över, Jesus Krist är allt för mig.
– Han är hos dig, Han bor i dig, Han vill ständigt gå bredvid dig, Han vill trösta och vill lyfta dig, Jesus Krist är allt för dig.

Detta är min översättning av en sång som heter ”Christ beside me” och som med några enkla ord beskriver hur Jesus är och den trygghet och vila det skänker att ha Honom i sitt liv.

Hur kan jag säga det? Jo jag har en egen erfarenhet av ett liv borta från Jesus men också i ett liv tillsammans med Honom.

Det står i Ps 46 i Bibeln att ”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad”

En sammanfattning för Bibelversen skulle jag säga är trygghet, inte en opålitlig trygghet i en falsk känsla av säkerhet, nej Gud håller under alla livets förhållanden.

När vi nu lämnar påsken då många varit lediga och vilat tillsammans med familj och vänner så lämnar vi också den största av de kristna högtiderna bakom oss, men betydelsen av den ekar tydligt och har gjort så sen Jesus dog och uppstod för 2000 år sen.

Jesus, Guds Son gav sitt liv för att sona vår synd, men Han uppstod igen och i tro på Jesus, vad Han gjorde och Hans uppståndelse får man del av frälsningen som Gud ger till den som tror.

Detta är påskens enkla men samtidigt oändligt stora budskap och under som kan bli en realitet i ditt liv, och då kan du få uppleva att sångtexten blir verklig för dig:

– Han är hos dig, Han bor i dig, Han vill ständigt gå bredvid dig, Han vill trösta och vill lyfta dig, Jesus Krist är allt för dig.

Guds rika välsignelse önskar jag dig!

Stefan Larsson pastor i Pingstkyrkan i Dals-Ed