Tillsammans fortsätter vi att satsa på DVVJ

Insändare
PUBLICERAD:
Spårarbete på DVVJ.
Foto: Tommy Löfgren

Dalslands Västra Värmlands Järnväg är en viktig järnväg för de stora mängder timmer och massatransporter som går genom landskapet. Ingen som på allvar vill hejda klimatförändringarna kan förorda att dessa transporter läggs över på lastbil, istället för på järnväg. Det krävs ansträngningar för att behålla och utveckla järnvägen.

För några år sedan medverkade Västra Götalandsregionen och Trafikverket i investeringar i DVVJ-banan som möjliggör fortsatt drift. Det är i dagsläget svårt att få lönsamhet på banan och de båda stiftarna – Mellerud och Bengtsfors kommuner – har haft överläggningar med Västra Götalandsregionen om hur vi bäst medverkar till utveckling av banan.

Ett utvecklingsarbete har startat för att långsiktigt undersöka förutsättningarna för DVVJ. Tills vidare fortsätter de båda kommunerna och regionen att satsa på banan. Nu är vi bland annat överens om att anslå medel för turistsatsningar för sommaren 2019. En god start på en positiv framtid för DVVJ – De Vackra Vyernas Järnväg.

Kristina Jonäng (c)

Regionutvecklingsnämndens ordförande

Stig Bertilsson (m)

Kommunstyrelsens ordförande Bengtsfors

Morgan E Andersson (c)

Kommunstyrelsens ordförande Mellerud