Tankar inför helgen: Ingenting är omöjligt för Gud

Familj
PUBLICERAD:
Foto: Thomas Wallin

Inför Jungfru Marie Bebådelsedag.

Vi befinner oss mitt i fastetiden, denna del av vårt kyrkoår som med sina allvarliga texter vill påminna oss om den svåra vandringen för Jesus upp mot korset och lidandet. Här mitt i fastan möter vi på söndag lite av julens glädje. På måndag den 25 mars är det nio månader kvar till julens högtid. Förr var det en helgdag, men vi firar denna Maria-dag på den söndag som ligger närmast den 25. I almanackan ser vi att det är Gabriel, som har namnsdag den 24 mars. Gabriel är den ängel, som blir sänd av Gud till den unga flickan i Nasaret för att ge henne det uppdrag, som hon är ensam om att få.

”Ingenting är omöjligt för Gud”, sa Gabriel till Maria. Hon svarade: ” Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. ”Du kan läsa hela berättelsen i Lukasevangeliets första kapitel. Evangeliet på söndag är verserna 26-38. I det andra kapitlet kommer sedan julens evangelium. Nu förebådas julens händelser. Att Gud valde det här sättet att sända sin son till oss och att han dessutom valde en vanlig, fattig ung flicka det har diskuterats i alla tider. Men Maria blev utvald. Vi får glädja oss över att hon tog på sig uppdraget.

I söndagens bön ber vi: O Gud, du som sände din ängel med bud till Maria, lär oss av henne att lyssna i tro, så att vi kan prisa dina mäktiga verk. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Torsten Wassenius, präst i Steneby